Become a Friend
Sign-up for updates
english

Cymrwch rhan


Cymrwch rhan
Mae adfer ac adfywio Castell y Gelli yn brosiect cyffrous ar gyfer ein cymuned, ac yn croesawu gwirfoddolwyr a chefnogaeth.
 
CYFRANNWCH
Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig sy'n ddibynnol ar roddion gan unigolion a grantiau er mwyn sicrhau ei ddyfodol. Gallwch bostio siec yn daladwy i Ymddiriedolaeth Castell y Gelli i Gastell Y Gelli, Y Gelli Gandryll, HR3 5DG. Cofiwch gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Neu gallwch wneud eich rhodd ar-lein yma.
 
Os ydych yn ymddiriedolaeth neu gwmni sy'n rhoi grantiau ac os hoffech drafod sut y gallech gefnogi'r prosiect, cysylltwch â info@haycastletrust.org
 
CYFEILLION HAY CASTLE
Rydych yn awr yn gallu ymuno â'r genhedlaeth a sefydlodd Cyfeillion Castell y Gelli . Mae'r Cyfeillion yn  gefnogwyr brwd o brosiect adfer Castell y Gelli . Mae'r Cyfeillion yn derbyn newyddion am y prosiect, a nhw yw'r cyntaf i dderbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau yn y Castell. Y tanysgrifiad blynyddol ar gyfer aelodaeth Ffrindiau yw £ 20. Gallwch gofrestru ar-lein yma, neu argraffwch y ffurflen hon a'i phostio siec yn daladwy i Ymddiriedolaeth Castell y Gelli i Gastell Y Gelli, Y Gelli Gandryll, HR3 5DG. Cofiwch gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Neu cysylltwch ar  friends@haycastletrust.org.
 
GWIRFODDOLWR
Gallwch wirfoddoli eich amser neu arbenigedd. Os oes gennych ddiddordeb yn y tiroedd a'r gerddi, y celfyddydau, addysg, ymchwil hanesyddol, neu helpu gyda chodi arian hanfodol neu ymwneud a'r gymuned, cysylltwch â volunteer@haycastletrust.org.
 
CYFLEOEDD GWAITH
Am wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf yng Nghastell y Gelli Gandryll, ewch i'n tudalen Newyddion, neu e-bostiwch haycastlerecruitment@gmail.com
 
SIOP LYFRAU GONESTRWYDD
Cyfrannwch lyfr i'r Siop Lyfrau Gonestrwydd. Mae'r holl elw yn mynd at gynnal yr atyniad eiconig hwn. Os oes gennych lyfrau, dewch a nhw draw, mae 'na groeso ichi eu rhoi ar y silffoedd eich hun.
Hefyd, mae ein cypyrddau llyfrau yn atynfa llanast, felly os hoffech ddod draw a thacluso, cewch groeso cynnes yn bendant!
Cysylltwch books@haycastletrust.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.
 
Ffotograff madebyfinn.com

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...