Become a Friend
Sign-up for updates
english

Ein Gweledigaeth

CADWRAETH HENEB
 
Mae Castell y Gelli dan fygythiad. Mae angen cadwraeth ar y castell a'r faenor i atal dirywiad pellach. Mae'r gorthwr Normanaidd yn ansefydlog ac yn anniogel ar gyfer mynediad. Mae'r bwa enwog wedi'i flocio. Mae adain ddwyreiniol y faenor Jacobeaidd yn parhau i fod heb do ac yn adfeiliedig, ac mae ei waliau cerrig addurnedig yn dirywio'n araf.
 
Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn anelu i sicrhau cadwraeth barhaol i'r safle hanesyddol hwn. Mae arian datblygu eisoes wedi'i dderbyn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i helpu cynlluniau cynnydd ar gyfer y prosiect. Bydd y cam hwn yn para am oddeutu 18 mis, yn ystod y cyfnod  bydd cysyniadau cychwynnol yn cael eu harchwilio a'u hymchwilio'n drylwyr. Bydd cynlluniau manwl yn cael eu llunio ar gyfer cyflawni'r prosiect a fyddai'n gweld achubiaeth yr adeiladau canoloesol a Jacobeaidd , yn ogystal â chreu safle cyffrous, defnyddiol i ymgysylltu ac ysbrydoli drwy'r celfyddydau, diwylliant, hanes, addysg, ac ystod o sgiliau adeiladu treftadaeth a hyfforddiant coginiol.
 
MYNEDIAD CYHOEDDUS & ADDYSG
Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i sicrhau hwyluso mynediad. Rydym yn bwriadu agor llwybrau ar hyd a lled yr ardd a thrwy'r porth bwaog, er mwyn croesawi bawb drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn chwilio am ffyrdd creadigol i dynnu sylw at hanes a phensaernïaeth y Castell dros y 900 mlynedd diwethaf, yn ogystal â rhaglenni addysgol a chyfleoedd hyfforddi.
 
CANOLFAN NEWYDD AR GYFER DIWYLLIANT
Mae safle Castell y Gelli yn ysbrydoledig. Mae'n hawdd dychmygu y daw'r faenor Jacobeaidd yn ganolfan fywiog sy'n cynnwys hanes a'r celfyddydau, gydag atriwm, a gynlluniwyd i gyd-fynd â'r gwaith cerrig presennol, fel lleoliad trawiadol ar gyfer arddangosfeydd o bob math. Mae'r adeiladau a'r tiroedd yn gwbl addas ar gyfer perfformiadau cerddorol a dramatig, digwyddiadau diwylliannol celfyddydol, digwyddiadau a gweithdai diwylliannol perfformio. Mae'r posibiliadau yn wir gyffrous.
 
Ffotograffau Colin Stark

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...