Project Adfywio Castell Y Gelli

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli wedi dewis contractwr ar gyfer prosiect gwerth £4.5 miliwn i adfer ac adnewyddu Castell y Gelli yn Y Gelli Gandryll. Disgwylir i'r gwaith ddechrau'r mis Gorfennaf, 2018 a gorffen erbyn haf 2020.

Mae cwmni John Weaver Contractors wedi'i leoli yn Abertawe ac mae'n adnabyddus am godi adeiladau newydd ac am ei arbenigedd ym maes cadwraeth a chrefftwaith. Mae ei waith blaenorol yn cynnwys prosiectau treftadaeth proffil uchel megis Oriel Gelf Glyn Vivian, Plas Llanelly, Neuadd y Ddinas Abertawe, a chartref y Tywysog Charles yng Nghymru, Llwynywermod.

I gweld lluniau o'r gwaith clicwch yma

 


Mae Castell Y Gelli yn codi'r dychymyg i'r entrychion. Yn gyn-gadarnle mawr canoloesol, mae'r castell a'r tiroedd yng nghalon canolbarth Cymru unwaith eto yn llawn posibiliadau.
 
Am fil o flynyddoedd, mae'r strwythur rhyfeddol hwn wedi bod yn rhan o'r dirwedd. Un rhan Normanaidd, un rhan Jacobeaidd ac un rhan Fictoraidd, mae Castell y Gelli  wedi bod yn gartref i oresgynwyr, cadarnle gwladgarwyr , maenor gwlad a siop lyfrau byd-enwog. Saif y castell yng nghanol y Gelli Gandryll  -  a elwir weithiau yn y Dref Llyfrau - safle Gŵyl Lenyddol y Gelli, sydd am ddeng diwrnod bob blwyddyn yn denu awduron, meddylwyr ac artistiaid anhygoel i ysbrydoli a diddanu cannoedd o filoedd o ymwelwyr. Gan adeiladu ar y traddodiad creadigol, mae Castell y Gelli am ymgymryd â bywyd newydd - fel canolfan bwysig ar gyfer diwylliant, y celfyddydau ac addysg.
 

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...