Become a Friend
Sign-up for updates
english

Dewch yn Gyfaill


Dewch yn Gyfaill
 Dewch yn Gyfaill Castell y Gelli i dderbyn y newyddion diweddaraf am ein prosiect adfer cyffrous, gwahoddiadau i ddigwyddiadau 'Cyfeillion yn unig', ac i helpu i warchod y safle hanesyddol unigryw hwn am genedlaethau i ddod.

Mae tanysgrifiad blynyddol ar gyfer Aelodaeth 'Cyfeillion yn cychwyn am £20 y pen. Dewiswch o'r opsiynau talu isod:
 
One Year Membership


Annual RecurringDrwy'r Post

Printiwch a chwblhewch y ffurflen hon, a'i hanfon gyda siec am £ 20 (yn daladwy i Ymddiriedolaeth Castell y Gelli) at:

Castell Y Gelli, Y Gelli Gandryll, HR3 5DG

Dewch yn Gyfaill Castell y Gelli

follow us on Twitter...