Become a Friend
Sign-up for updates
english

Dewch i'n gweld

SIOPAU YNG NGHASTELL Y GELLI.
 
Mae yna nifer o siopau unigryw yma o amgylch y castell ...
 
EIGHTEEN RABBIT
Mae Andrew a Louise wedi symud lawr i'r 2 Lion Street.
www.eighteenrabbit.co.uk
 
THE THOUGHTFUL GARDENER
Ar y lôn gefn sy'n mynd â chi i ganol y dref fe welwch James a'i amrywiaeth hyfryd o blanhigion ac anrhegion penigamp ar gyfer eich gardd a chartref.
 
 
HAYSTACKS
Porwch drwy'r silffoedd llyfrau yn y siop lyfrau hyfryd wedi'i leoli ar y ffordd gefn.
 
SIOP LYFRAU GONESTRWYDD
Ar ei newydd wedd, mae'r Siop Lyfrau Gonestrwydd yn safle awyr agored hyfryd i ddarllen, ymlacio a mwynhau'r wefr o ganol tref y Gelli. Mae'r Siop Lyfrau Gonestrwydd wedi bod yn draddodiad ers y 1960au. Mae pobl llyfr yn £1 neu lai. Nod oes til; mater syml o adael arian yn y blwch casglu. Mae'r holl elw yn mynd tuag at adfer Castell y Gelli.
 
Lleolir Castell y Gelli wedi ei leoli yng nghanol y Gelli Gandryll, tref farchnad fywiog ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae'r brif fynedfa ar Stryd Rhydychen.
 
01497 820079
info@haycastletrust.org
 
Neu ysgrifennwch atom :
YMDDIRIEDOLAETH CASTELL HAY
Y GELLI GANDRYLL
Swydd Henffordd
HR3 5DG
 

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...