Become a Friend
Sign-up for updates
english

Llogi


Llogi
MAE CASTELL HAY YN AR GAU AR HYN O BRYD AR GYFER DIGWYDDIADAU FYDD YN CYNNIG EIN PROSIECT ADNEWYDDU MAWR. BOD Y GWAITH ADEILADU WEDI DECHRAU MEHEFIN 2018 GYDA'R FFORDD AGORED YN 2020.
Bydd y Castell a'r Tiroedd ar gael yn 2020 ar gyfer priodasau, aduniadau, dathliadau a ffeiriau. Mae gan y Castell Drwydded Seremoni Sifil ar gyfer y Plasty hefyd. Cysylltwch â ni yn info@haycastletrust.org i gael gwybod mwy.

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.


Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...