Become a Friend
Sign-up for updates
english

Amdanom ni

YMDDIRIEDOLAETH CASTELL Y GELLI 
 
RHEOLWRAIG GYFARWYDDWRAIG
Mae NANCY LAVIN ALBERT yn gyn-uwch gynhyrchydd teledu, gydag arbenigedd mewn busnes, manwerthu a marchnata, ac yn llygadog am y celfyddydau ac addysg.
 
 
BWRDD CYFARWYDDWYR YMDDIRIEDOLAETH CASTELL Y GELLI 
 
JUSTIN ALBERT yw Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Cymru), elusen cadwraeth fwyaf Ewrop, sy'n diogelu lleoedd hanesyddol a mannau gwyrdd
 
LYNDY COOKE yw Rheolwraig Gyfarwyddwraig Gwyliau y Gelli
 
 
PAUL GREATBATCH  rheolwr buddsoddi sy'n arbenigo mewn economïau datblygol ac yn gefnogwr o leoliadau, digwyddiadau a sefydliadau diwylliannol.
 
ELIZABETH HAYCOX (Cadeirydd)  - llyfrwerthwraig a adferodd siop lyfrau eiconig Richard Booth yn Y Gelli, gan greu canolfan boblogaidd ar gyfer diwylliant, bwyd a sinema
 

ED FOX yn uwch-strategydd cyfathrebu gyda 25 mlynedd yn y sector treftadaeth, gan arbenigo mewn cysylltiadau â'r cyfryngau ac adeiladu cynghreiriau gyda rhanddeiliaid


ROBERT LANCE HUGHES mae ganddo gefndir mewn dylunio a buddsoddi pensaernïol cyfoes, adfer adeiladau rhestredig a chyllido a hyrwyddo tai cymdeithasol

SUE MALTHOUSE yn gyfreithiwr masnachol gweithredol mewn cwmni cyfraith addysg, elusennau a sector cyhoeddus cenedlaethol.

Hay Castle Trust
Hay Castle
Hay-on-Wye
Herefordshire
HR3 5DG

REGISTERED CHARITY NO. 1144524


I weld ein datganiad prifatwydd CLICK HERE

 
Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn ddiolchgar am y cyllid a dderbyniwyd o'r canlynol:

Amdanom ni

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...