Become a Friend
Sign-up for updates
english

Llogi


Llogi
MAE Castell y Gelli yn gefndir dramatig hanesyddol i'ch digwyddiad arbennig.
 
Mae'r Castell a'r Gerddi ar gael ar gyfer priodasau, aduniadau, dathliadau a ffeiriau. Hefyd mae gan y castell Drwydded Seremoni Sifil am y Plasty. Cysylltwch â ni hire@haycastletrust.org i gael gwybod mwy.
 
Ffotograff madebyfinn.com
 

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.


Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...