Become a Friend
Sign-up for updates
english

Digwyddiadau


Teithiau'r Gelli

Teithiau'r Gelli Teithiau'r Gelli

Bydd teithiau yn dechrau eto ar ddydd Iau 17 Mawrth

£5 bob oedolyn

Bydd teithiau yn digwydd pob Dydd Iau am 11 o'r gloch

Hay Tours

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...