Become a Friend
Sign-up for updates
english

Amdanom ni

YMDDIRIEDOLAETH CASTELL Y GELLI 
 
RHEOLWRAIG GYFARWYDDWRAIG
Mae NANCY LAVIN ALBERT yn gyn-uwch gynhyrchydd teledu, gydag arbenigedd mewn busnes, manwerthu a marchnata, ac yn llygadog am y celfyddydau ac addysg.
 
 
BWRDD CYFARWYDDWYR YMDDIRIEDOLAETH CASTELL Y GELLI 
 
JUSTIN ALBERT yw Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Cymru), elusen cadwraeth fwyaf Ewrop, sy'n diogelu lleoedd hanesyddol a mannau gwyrdd
 
LYNDY COOKE yw Rheolwraig Gyfarwyddwraig Gwyliau y Gelli
 
ANDREW CRAVEN  - arbenigwr codi arian a chyfarwyddwr cwmni cynghori elusennau yn a phartner mewn busnes twristiaeth a lletygarwch rhyngwladol
 
PETER FLORENCE yw Cyfarwyddwr Gwyliau y Gelli
 
PAUL GREATBATCH  rheolwr buddsoddi sy'n arbenigo mewn economïau datblygol ac yn gefnogwr o leoliadau, digwyddiadau a sefydliadau diwylliannol.
 
ELIZABETH HAYCOX (Cadeirydd)  - llyfrwerthwraig a adferodd siop lyfrau eiconig Richard Booth yn Y Gelli, gan greu canolfan boblogaidd ar gyfer diwylliant, bwyd a sinema
 
MARY MORGAN - wedi byw yn y Gelli Gandryll am 35 mlynedd, yn Gyfarwyddwraig "Dial-a-Ride" Gelli Gandryll a'r Cylch, a phennaeth Cyfeillion Castell y Gelli.
 
Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn ddiolchgar am y cyllid a dderbyniwyd o'r canlynol:

Amdanom ni

Dewch i Gastell Y Gelli a dweud eich dweud am ddyfodol yr heneb hon.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysg a mwynhad cymunedol.
follow us on Twitter...